Vertrouwenspersoon

Deelnemers of vrijwilligers kunnen tijdens een activiteit geconfronteerd worden met vormen van ongewenst gedrag, zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie. Het is prettig als een getroffene met zijn problemen terecht kan bij een vertrouwenspersoon binnen de organisatie.

Brach.nl heeft een vertrouwenspersoon aangesteld die voor je klaarstaat als je een melding wil maken of klacht hebt over ongewenst gedrag zoals:

  • agressie en geweld
  • seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten
  • pesten
  • discriminatie

Een vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie van deelnemers/vrijwilligers.
Er is een geheimhoudingsplicht.

Emmy
Mussche

Vertrouwenspersoon